Hội thảo – Hội nghị  
Hội nghị Công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của Viện Chiến lược phát triển năm 2018
Cập nhật: Thứ hai, 25/3/2019 | 11:50:20 Sáng
Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại Hội nghị.
Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh phát biểu tại Hội nghị.
Sáng ngày 15/03/2019, tại Trụ sở Viện Chiến lược phát triển 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và Tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2018. Hội nghị đã được tổ chức với sự góp mặt đông đủ của các cán bộ, viên chức đang làm việc tại Hà Nội và đồng chí Trần Thanh Tài, đại diện Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Ngân - Ủy viên Ban Cán sự Đảng bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và đồng chí Nguyễn Trung Nam, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Phan Ngọc Mai Phương đã báo cáo đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 và trình bày những nhiệm vụ công tác của Viện năm 2019. Năm 2018, Viện Chiến lược phát triển đã triển khai và hoàn thành nhiều nhiệm vụ do Lãnh đạo Bộ và cấp trên giao. Viện đã tổ chức thành công Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam lần thứ nhất; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tài liệu Khung chính sách kinh tế Việt Nam - đã được phát hành và gửi đến hầu hết các cơ quan nhà nước có liên quan trên toàn quốc; tham gia Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII; chủ trì xây dựng Thông tư Hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch và phối hợp với với Vụ Quản lý quy hoạch xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;…

Bên cạnh đó, Viện Chiến lược phát triển đã triển khai 09 nhiệm vụ của một số đề án, báo cáo, trong đó có những nhiệm vụ quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, như: (1) Báo cáo Kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; (2) Tổng kết Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và xây dựng Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (3) Báo cáo "Kiểm kê, đánh giá nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội”; Hoàn thành văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập cơ quan của Chính phủ phục vụ xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển; (4)Hoàn thành nghiên cứu Đề án kết nối khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến "Một vành đai, một con đường” và hoàn thành xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến "Vành đai và Con đường”; (5) Xây dựng báo cáo "Giải pháp xây dựng nguồn nhân lực quốc gia đáp ứng yêu cầu của Cách mạng công nghiệp 4.0”;…

Về đào tạo tiến sỹ, năm 2018, Viện đã tuyển sinh đào tạo Tiến sỹ khóa 15. Tổ chức bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Viện đối với 09 nghiên cứu sinh, tổ chức bảo vệ luận án tiến sỹ cấp cơ sở đối với 03 nghiên cứu sinh.

Năm 2019, Viện Chiến lược phát triển tiếp tục được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ, đề án, báo cáo, trong đó một số nhiệm vụ quan trọng, cụ thể: (1)Tiếp tục triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án Cơ sở khoa học xây dựng Chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021 – 2030;  (2) Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng hành chính giúp việc Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội và tham gia Tổ Biên tập để xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; (3) Triển khai các nhiệm vụ thực hiện Luật Quy hoạch; (4) Triển khai chuẩn bị và tổ chức Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam lần thứ hai (năm 2019); (5) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về thực hiện Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020 và Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 theo phân công tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; (6) Tiếp tục triển khai thực hiện Bản ghi nhớ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ "Hai hành lang, một vành đai” với sáng kiến "Vành đai và Con đường”; (7) Nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể của các bộ, ngành, địa phương nhằm triển khai thực hiện Kế hoạch hành động kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến năm 2030; (8) Xây dựng Quy hoạch tổng thể Kết nối hai nền kinh tế Campuchia - Việt Nam đến năm 2030; (9) Rà soát, tổng kết thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam thời kỳ 2010-2020 và đề xuất nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam thời kỳ 2021-2030;… và nhiều nhiệm vụ khác.

Hội nghị cũng đã nghe các ý kiến đóng góp, thảo luận của cán bộ, viên chức của Viện. Các ý kiến đều bày tỏ nhất trí cao với nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và xây dựng chương trình công tác năm 2019 của Viện. Một số ý kiến kiến nghị các vấn đề cụ thể như: kiện toàn đội ngũ Lãnh đạo và cơ cấu tổ chức của Viện; chế độ đào tạo, nâng cao trình độ và phát huy năng lực đối với nghiên cứu viên trẻ; chế độ đãi ngộ, nghỉ phép hàng năm đối với viên chức…

Đại diện Bộ tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Ngân - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ đánh giá cao những đóng góp của Viện Chiến lược phát triển. Các nhiệm vụ mà Viện Chiến lược đảm nhiệm đều là những nhiệm vụ quan trọng của Bộ, của Chính phủ, tuy còn nhiều khó khăn nhưng Viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí cũng ghi nhận các kiến nghị của hội nghị và sẽ báo cáo, đề xuất với Lãnh đạo Bộ và các đơn vị liên quan.

Cũng tại Hội nghị, Viện cũng đã Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018. Viện đã trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.


Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Vịnh và đồng chí Nguyễn Trung Nam, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông trao bằng khen và tặng hoa cho những cán bộ có thánh tích xuất sắc năm 2018.

 

Kế thúc Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng phụ trách Viện thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy ý kiến Hội nghị về dự thảo Nghị quyết. Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức Viện Chiến lược phát triển năm 2018 đã được 100% công chức, viên chức tham dự Hội nghị biểu quyết và nhất trí thông qua./.

 

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển.


 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn