Đào tạo  
Những đóng góp mới trong luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Lê Vinh
Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2021 | 3:01:08 Chiều

Đề tài luận án: "Đánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam (lấy ví dụ là thành phố Hà Nội)”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9 31 01 05

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Lê Vinh

Người hướng dẫn: GS.TS. Ngô Thắng Lợi

TS. Cao Ngọc Lân

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Những đóng góp mới của luận án:

Về lý luận khoa học: 
- Thứ nhất, luận án đã bổ sung và làm rõ thêm lý luận về tăng trưởng kinh tế đô thị, sự khác biệt giữa tăng trưởng kinh tế đô thị với tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.

- Thứ hai, luận án xây dựng được khung nghiên cứu về hệ thống các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị; Bổ sung được đặc trưng và nội hàm của các nhân tố nguồn lực trong khu vực đô thị và tác động của các nhân tố đó tới tăng trưởng kinh tế đô thị.

- Thứ ba, luận án đã bổ sung một số vấn đề về lý luận và nội hàm các nhân tố đặc trưng đô thị, tác động của các nhân tố đặc trưng đô thị đến tăng trưởng kinh tế đô thị. Từ đó nhận định rõ hơn vai trò của các nhân tố đặc trưng đô thị đối với tăng trưởng kinh tế đô thị, góp phần đánh giá tăng trưởng kinh tế đô thị đạt được độ chính xác cao hơn.

Về mặt thực tiễn

Vận dụng khung nghiên cứu và các lý luận, nội hàm đã nghiên cứu, kết hợp với điều kiện, đặc điểm riêng của thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam:

- Thứ nhất, luận án đã phân tích các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội, chỉ ra những mặt được và hạn chế của các nhân tố đặc trưng đô thị thành phố Hà Nội tác động không tích cực đến tăng trưởng kinh tế Hà Nội và nguyên nhân của những hạn chế đó, trong đó nhấn mạnh đến các yếu tố về: vị trí, quy mô đô thị, quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất đô thị của thành phố Hà Nội còn yếu và thành phố chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của các nhân tố đặc trưng đô thị cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

- Thứ hai, luận án đã đánh giá tác động tích cực, tiêu cực của từng nhân tố đặc trưng đô thị đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội, có đối chiếu so sánh với một số đô thị khác trong nước và quốc tế.

- Thứ ba, luận án đã đề xuất quan điểm mới để định hướng mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam gắn với đặc thù của Việt Nam, đó là quan điểm về mô hình tăng trưởng phát huy và sử dụng đồng bộ, hài hòa, hiệu quả giữa các nhân tố nguồn lực, các nhân tố đặc trưng đô thị, cơ sở vật chất đô thị cho tăng trưởng kinh tế.

- Thứ tư, luận án đề xuất được một số giải pháp nhằm cải thiện các nhân tố, khắc phục những tác động tiêu cực, phát huy những mặt tác động tích cực của các nhân tố tới tăng trưởng kinh tế đô thị, đảm bảo các nhân tố được phát huy và sử dụng hiệu quả, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam đạt được tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao và bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số và cách mạng 4.0 gắn với liên kết toàn cầu.

Giới thiệu luận án:

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn