Đào tạo  
Những đóng góp mới trong luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Thị Diệu Linh
Cập nhật: Thứ sáu, 21/5/2021 | 11:15:52 Sáng
Đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển.                                                                Mã số: 9310105

Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Diệu Linh

Người hướng dẫn: GS.TS Ngô Thắng Lợi; TS. Trần Hồng Quang

Cơ sở đào tạo: Viện Chiến lược Phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận

Luận án đã chỉ ra bản chất của phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển nông nghiệp bền vững, kiến nghị phương cách phát triển nông nghiệp bền vững (trên cơ sở hình thành chuỗi giá trị nông sản, tổ hợp nông - công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…). Đồng thời, đề xuất nội dung và chỉ tiêu đánh giá phát triển nông nghiệp bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu đối với một tỉnh ở Việt Nam.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Luận án cung cấp căn cứ khoa học cho chính quyền tỉnh, huyện, xã ở Thanh Hóa trong việc nhìn nhận đúng đắn thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững, nguyên nhân của những thành công cũng như của những hạn chế và cung cấp thêm căn cứ khoa học để hoạch định phương hướng phát triển nông nghiệp bền vững đến năm 2025, xác định giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững của tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh biến đổi khí hậu và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, giúp những người tham gia sản xuất nông nghiệp ở tỉnh này có thêm hiểu biết, có thêm thông tin cần thiết để cân nhắc tốt hơn việc phát triển cây trồng, vật nuôi gắn với các hình thức tổ chức sản xuất - lãnh thổ tiên tiến.

Người hướng dẫn
 
Nghiên cứu sinh
 
GS.TS Ngô Thắng Lợi
TS. Trần Hồng Quang
Phạm Thị Diệu Linh

Giới thiệu luận án:

Tóm tắt luận án

Toàn văn luận án

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn