Đào tạo  
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đề tài "Nghiên cứu tác động của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu Việt Nam trên thị trường Mỹ” của NCS Nguyễn Thị Thu Hương
Cập nhật: Thứ ba, 8/6/2021 | 2:44:43 Chiều
NCS Nguyễn Thị Thu Hương trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.
NCS Nguyễn Thị Thu Hương trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.

Chiều ngày 03 tháng 6 năm 2021, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Nguyễn Thị Thu Hương với đề tài: "Nghiên cứu tác động của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu Việt Nam trên thị trường Mỹ”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ tịch Hội đồng cùng các nhà khoa học gồm: PGS.TS. Lê Xuân Bá, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phản biện 1; PGS.TS. Hồ Đình Bảo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Phản biện 2; TS. Nguyễn Tú Anh, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Hội đồng; TS. Đặng Đức Anh, Trung tâm thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội Quốc gia, Ủy viên Hội đồng; TS. Hoàng Đình Minh, Viện Chiến lược ngân hàng, Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Hữu Khánh, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên, Thư ký.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở còn PGS.TS. Hoàng Văn Hoan và TS. Phạm Thanh Bình là người hướng dẫn khoa học của NCS Nguyễn Thị Thu Hương và đại diện Phòng Tư vấn phát triển và đào tạo.

Với mục đích của luận án là phân tích và đánh giá thực trạng tác động của chính sách tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trên thị trường Mỹ để từ đó đề xuất định hướng và giải pháp có căn cứ khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao tác động tích cực của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ trong giai đoạn 2021-2030, tác giả đã hoàn thành luận án dài 128 trang (không kể mục lục và tài liệu tham khảo) với nội dung gồm bốn chương chính: Chương I: Tổng quan tình hình nghiên cứu; Chương II: Cơ sở lý luận về tác động của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu hàng hóa của quốc gia; Chương III: Thực trạng tác động của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ; Chương IV: Định hướng và giải pháp nâng cao tác động tích cực của chính sách tỷ giá đến xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ.

Trên cơ sở phân tích thực trạng chính sách tỷ giá hối đoái, xuất khẩu và tác động của chính sách đến xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ giai đoạn 2011-2020, tác giải đã đề xuất 03 định hướng chính sách tỷ giá hối đoái cho giai đoạn 2020-2030 và từ đó đưa ra 03 giải pháp nhằm nâng cao tác động tích cực của chính sách tỷ giá hối đoái đến xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường Mỹ, gồm: (1) Lựa chọn chế độ tỷ giá hối đoái; (2) Hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái; (3) Lựa chọn các công cụ điều hành tỷ giá thúc đẩy xuất khẩu.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở đánh giá luận án của NCS Nguyễn Thị Thu Hương là công trình nghiên cứu khoa học công phu, nghiêm túc, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Tác giả đã hệ thống hóa và nghiên cứu làm sâu hơn được một số vấn đề liên quan đến chủ đề nghiên cứu; phân tích được kinh nghiệm về tác động của chính sách tỷ giá hối đoái của Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan trên cơ sở đó rút ra được 06 bài học cho Việt Nam; phân tích thực trạng chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam; từ đó đề xuất một số định hướng chính sách tỷ giá hối đoái và giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong những năm tới đây. Luận án đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu đối với một luận án tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển theo Quy chế hiện hành và thống nhất đề nghị Viện Chiến lược phát triển cho NCS Nguyễn Thị Thu Hương được bảo vệ ở cấp cao hơn sau khi đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng./.

Nguồn: Viện Chiến lược phát triển

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn