Sách xuất bản  
Tuyển tập Những công trình nghiên cứu về phát triển
Cập nhật: Thứ ba, 30/11/2010 | 6:53:25 Chiều
Nhà xuất bản chính trị quốc gia
Nhà xuất bản chính trị quốc gia
Ngày nay, phát triển không chỉ được hiểu là tăng trưởng mà còn được nhìn nhận toàn diện hơn trên các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường.
Phát triển kinh tế được hiểu là quá trình tăng trưởng kinh tế cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu xã hội theo hướng tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống con người. Trong thời đại ngày nay, tuy các nước có những con đường, bước đi để phát triển đất nước khác nhau, song đều nhằm thực hiện mục tiêu đưa đất nước mình trở thành nước có tiềm lực mạnh về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội...

Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu đến năm 2020 về cơ bản nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, cùng với việc tập trung chuẩn bị xây dựng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2011-2020 để trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các địa phương trên cả nước đã và đang xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của các ngành, địa phương. Đây là vấn đề vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn liên quan đến xây dựng và thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển đất nước trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 được nhiều nhà hoạch định chiến lược, các nhà khoa học, các nhà hoạch định chính sách, những chuyên gia kinh tế, các sinh viên chuyên ngành kinh tế,...quan tâm.

Để giúp bạn đọc có thêm tư liệu tham khảo về quy hoạch phát triển đất nước, quy hoạch phát triển ngành, địa phương...Nhà xuất bản Chính trị quốc gia phối hợp với viện Chiến lược phát triển xuất bản cuốn sách Tuyển tập những công trình nghiên cứu về phát triển.

 

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tập hợp kết quả của các đề tài nghiên cứu cấp Bộ và những bài viết của các nhà nghiên cứu của Viện về vấn đề phát triển. Nội dung cuốn sách tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

 

- Chiến lược phát triển đất nước, định hướng tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực: con người và nguồn nhân lực; nông nghiệp, nông thôn, nông dân; dịch vụ; xuất nhập khẩu, kết cấu hạ tầng; khoa học - công nghệ...

- Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội: phát triển các khu kinh tế ven biển và cửa khẩu, các hành lang kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, phát triển kinh tế biển, đô thị hóa gắn với tăng trưởng kinh tế, tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội địa phương.

- Bối cảnh bên ngoài và các tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam: các nghiên cứu về thương mại quốc tế, WTO, APEC, Ấn Độ, hành lang kinh tế Côn Minh - Răng Gun.

Đây là những vấn đề phức tạp, rộng lớn và còn nhiều vấn đề đang tiếp tục được nghiên cứu trao đổi. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

PKHTH - (ST)

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn