Diễn đàn quy hoạch  
Phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cập nhật: Thứ ba, 20/9/2022 | 9:40:44 Sáng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: MPI
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: MPI
(MPI) - Ngày 19/9/2022 đã diễn ra phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng. Tham dự phiên họp có lãnh đạo tỉnh Long An: Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út; Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng cùng đại diện các bộ, ngành là thành viên Hội đồng và các chuyên gia phản biện.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch đang được thực hiện trên phạm vi cả nước với quy mô lớn, đồng thời trong một thời điểm để thực hiện việc triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; cơ cấu lại các ngành kinh tế. Điều này cho thấy, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng, định vị lại chúng ta đang ở đâu, đã làm gì, khai thác hết tiềm năng, lợi thế của các tỉnh, ngành trên phạm vi cả nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong điều kiện, bối cảnh hiện nay đòi hỏi chúng ta phải nhận diện cho được để sẵn sàng thích ứng một cách chủ động các biến động của kinh tế thế giới ảnh hưởng đối với đất nước cũng như với từng vùng, địa phương. Từ bối cảnh mới, chúng ta nhận ra đâu là cơ hội mới, thách thức mới, để có được tư duy mới, tầm nhìn mới, tạo dựng không gian phát triển mới, động lực phát triển mới cho tỉnh và đất nước; chủ động quyết định tương lai của mình để tiến nhanh, phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tỉnh Long An với sự chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND, HĐND đã quan tâm đến công tác quy hoạch. Ngay sau khi nhận được ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia phản biện, tỉnh Long An đã tích cực nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch để báo cáo Hội đồng thẩm định. Đồng thời đánh giá, tỉnh Long An đã có bước phát triển mạnh mẽ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực nhưng điều quan trọng là phải tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo sự đột phá mới trong phát triển, hướng tới một khát vọng thịnh vượng; phải xác định mình đang ở đâu trong Vùng, trong kết nối giữa vùng với thành phố Hồ Chí Minh; phát triển, kết nối với vùng Đông Nam Bộ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thế nào để đạt kết quả tốt nhất, hiệu quả, đúng hướng, cạnh tranh nhất; hướng tới ngành thu hút đầu tư thế hệ mới chất lượng cao, sử dụng ít tài nguyên; định hướng của từng ngành tronh tỉnh; tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và đại biểu dự họp tập trung trao đổi, thảo luận, cho ý kiến về tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch; sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Long An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 664/QĐ-TTg ngày 20/5/2020;Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch; căn cứ, yêu cầu về nội dung quy hoạch và quy định về quy hoạch tỉnh. Đồng thời, đánh giá phương pháp lập quy hoạch, đặc biệt về việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu, chồng lớp bản đồ; Xác định vai trò, vị thế của tỉnh trong vùng; Quan điểm, triết lý, tầm nhìn phát triển của tỉnh trong kỳ quy hoạch; Định hướng phát triển trong từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ không gian từng ngành, từng địa phương; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Long An, để khai thác có hiệu quả nhất về tài nguyên, lợi thế, nhất là lợi thế về nhân lực và vị trí kết nối giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ; cũng là tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.


Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại phiên họp, Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết, Long An là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có vị tríđịa lýđặc biệt - là cửa ngõ giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng Đông Nam Bộ. Trong thời gian qua, Tỉnh đãđạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội; môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp. Diện mạo của tỉnh từ thành thị, đến nông thôn có nhiều khởi sắc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quảđạt được, tỉnh Long An vẫn còn hạn chế, khó khăn như kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa thực sự bền vững; phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thương hiệu mạnh, giá trị gia tăng cao còn hạn chế; công nghiệp hỗ trợ chậm phát triển, chưa có nhiều sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao; số dựán đã tiếp nhận chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình độ công nghệ trung bình là phổ biến; các khu đô thịđầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ; hoạt động du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; kết cấu hạ tầng còn hạn chế; lực lượng lao động chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển,...

Nhận thức được những tồn tại, hạn chế trên, tỉnh Long An xác định được các giải pháp khắc phục, trong đó giải pháp đầu tiên là khẩn trương lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thật chất lượng, làm định hướng phát triển của Tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 30 năm tới. Do đó, tỉnh Long An mong muốn nhận được các ý kiến đóng góp quý báu để có bản quy hoạch tốt nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành của tỉnh Long An giai đoạn mới, góp phần thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An đề ra là"duy trì tỉnh dẫn đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trở thành Tỉnh phát triển khá vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”.

Theo báo cáo quy hoạch được ông Huỳnh Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An trình bày tại phiên họp, tỉnh Long An đề ra mục tiêu trở thành một trung tâm phát triển kinh tế sôi động, bền vững của vùng Đồng bằng sông Cửu Long dựa trên nền tảng công nghiệp xanh, tự động hóa và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo; là cửa ngõ kết nối thông suốt, thuận tiện giữa vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long; nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm môi sinh, cải thiện an sinh, giữ vững trật tự an toàn xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Cấu trúc không gian tỉnh Long An được dựa trên các hành lang kinh tế chính liên kết với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và điều kiện phát triển của địa phương, được xác định bao gồm: 02 hành lang - 01 trung tâm - 01 vùng - 06 trục động lực, phát huy tiềm năng và lợi thế địa kinh tế - văn hóa - chính trị, tạo dựng các trung tâm, hình thành các vùng chức năng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An.


Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Tham gia ý kiến tại phiên họp, các thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá Quy hoạch tỉnh Long An đã được thực hiện một cách công phu, nghiêm túc, huy động được sự tham gia đông đảo, hiệu quả của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học.Nội dung quy hoạch cơ bản đáp ứng được yêu cầu đã xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, Cơ quan lập quy hoạch đã tuân thủ quy trình tại khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch.

Quy hoạch tỉnh đã cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; cơ bản đã xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của quy hoạch. Tuy nhiên, cần rà soát, cập nhật thêm các căn cứ pháp lý, làm rõ hơn tính liên kết trong định hướng và bố trí không gian phát triển của các ngành, lĩnh vựcvà trao đổi với các Bộ chuyên ngành đang tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia để cập nhật nội dung các quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ của hệ thống quy hoạch.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Long An đã nêu rõ quan điểm, định hướng phát triển và mục tiêu của tỉnh đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050; bám sát nội dung Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hồ sơ quy hoạch đã có những nội dung tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Ủy viên phản biện, ý kiến góp ý của các chuyên gia thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, cần rà soát, bổ sung và bố cục lại Báo cáo.

Các ý kiến cũng phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của địa phương; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; thực trạng các ngành và lĩnh vực xã hội của tỉnh gồm dân số, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ; về quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển tỉnh; Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn tỉnh; Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; Phương án quy hoạch hệ thống đô thị ( khu đô thị, khu chức năng), phát triển mạng lưới giao thông, mạng lưới cấp điện, mạng lưới viễn thông, mạng lưới thủy lợi, cấp nước; phương án phát triển kết cấu hạ tầng xã hội; Danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; Về cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ; kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch.

Sau khi thảo luận, cho ý kiến, các thành viên Hội đồng thẩm định đã xem xét, biểu quyết vào Phiếu đánh giá Quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch; Phiếu đánh giá kết quảđánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch; Phiếu biểu quyết Dự thảo Báo cáo thẩm định quy hoạch tỉnh Long An và kếtquả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch.

Phát biểu tiếp thu ý kiến, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út cảm ơn ý kiến phát biểu quý báu của các đại biểu và khẳng định, trên cơ sở ý kiến tham gia thẩm định bằng văn bản và ý kiến tham gia tại phiên họp thẩm định hôm nay, UBND tỉnh Long An sẽ chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị tư vấn và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia trong phạm vi của Quy hoạch Tỉnh để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch Tỉnh đạt chất lượng cao nhất để gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời bày tỏ đồng tình với các ý kiến đánh giá quy hoạch tỉnh được lập nghiêm túc, đạt chất lượng cao; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng, bám sát phương hướng phát triển; bám sát quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhận diện được những điểm hạn chế, thách thức, cơ hội, đề ra phương hướng, không gian phát triển; cách tiếp cận tốt, đạt yêu cầu. Điều này cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với công tác quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Long An tiếp thu, giải trình các ý kiến để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch Tỉnh đạt chất lượng cao nhất để gửi lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền thông qua trên tinh thần tiếp thu nghiêm túc, cầu thị. Đây vừa là trách nhiệm vừa là cơ hội của tỉnh Long An để có bản quy hoạch tốt, tiến nhanh, mạnh, vững chắc, tranh thủ các lợi thế tiềm năng, vượt qua khó khăn, thách thức; phải xác định được các điểm nghẽn trong thời gian qua, làm rõ tiềm năng cơ hội, thách thức mới, đặc biệt là các yếu tố phát bền vững liên quan đến bốn trụ cột: cân bằng giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh; xác định được các động lực tăng trưởng mới, theo đó có những đột phá mới, đặc biệt lưu ý trục kết nối với thành phố Hồ Chí Minh; những vấn đề về mô hình tăng trưởng, bám sát xu thế, chủ trương về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số… Từ đó, xác định các mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Nếu xác định tốt quy hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết sẽ có bước đột phá, tăng trưởng cao hơn, Bộ trưởng nhấn mạnh./.

Theo Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn