Diễn đàn quy hoạch  
Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cập nhật: Thứ tư, 22/2/2023 | 4:00:31 Chiều
(MPI) - Chiều ngày 21/02/2023 đã diễn ra Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang tham dự Hội nghị.

Cụ thể hóa những định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh thông qua quy hoạch

Phú Thọ là vùng đất Tổ, nơi phát tích của dân tộc Việt Nam với bề dày truyền thống lịch sử và hàng nghìn năm văn hiến từ khi các Vua Hùng dựng nước Văn Lang. Vị trí ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc của Việt Nam, cửa ngõ phía Tây Bắc của Thủ đô Hà Nội; nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - tuyến hành lang đã hoàn hiện về hạ tầng kết nối và phát huy vai trò quan trọng đối với sự phát triển của khu vực miền Bắc đã tạo cho Phú Thọ nhiều thuận lợi trong giao lưu, phát triển kinh tế, thể hiện qua một số chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 6,68%/năm; cơ cấu GRDP dịch chuyển theo hướng tích cực sang các khu vực có năng suất lao động cao hơn (Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 21,6%; công nghiệp - xây dựng 34,13%; dịch vụ 37,81%); hệ thống kết cấu hạ tầng như giao thông vận tải, truyền tải điện.. đã phát triển mạnh mẽ; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc và tiến bộ, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá rất cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Phú thọ trong quá trình lập và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030; nhấn mạnh đến những thuận lợi trong công tác lập quy hoạch; đến các văn bản liên quan đã được ban hành để làm căn cứ, cơ sở để tỉnh Phú Thọ xem xét, cụ thể hóa những định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Phú Thọ.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển của Phú Thọ thời gian qua vẫn còn một số hạn chế như tăng trưởng kinh tế chưa tạo ra bứt phá, nền kinh tế vẫn phụ thuộc vào hỗ trợ của Trung ương; cơ cấu kinh tế chưa hợp lý; công nghiệp chưa đi vào chiều sâu về chất lượng, hiệu quả; nông nghiệp chưa được chú trọng theo hướng gia tăng về chất lượng và giá trị; dịch vụ, nhất là du lịch chưa tạo được sản phẩm đặc trưng, khác biệt, gắn với các tour du lịch; nguồn nhân lực với trình độ, năng suất lao động thấp; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp (19%) và chưa đạt mức trung bình cả nước; tài nguyên và dư địa không gian phát triển còn nhiều nhưng chưa phát huy hết. "Những điểm hạn chế trên cần phải nghiên cứu, đánh giá kỹ để khắc phục, giải quyết trong bài toán quy hoạch”, Thứ trưởng nói.

Phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ quy hoạch

Để tỉnh Phú Thọ phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bố trí được không gian phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ quy hoạch 2021 - 2030, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, cho ý kiến vào các nhóm vấn đề cụ thể. Trong đó, xem xét tính hợp lý và sự đảm bảo để phù hợp quy định tại Điều 32 của Luật Quy hoạch về nội dung thẩm định quy hoạch, bao gồm, sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung đề xuất của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đưa vào nội dung quy hoạch; Sự phù hợp của quy hoạch với quy định tại Điều 20, Điều 21 và Điều 27 của Luật Quy hoạch về quy trình lập căn cứ lập quy hoạch, yêu cầu về nội dung quy hoạch và quy định về quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, cho ý kiến về việc đánh giá phương pháp lập quy hoạch và nội dung bản quy hoạch tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là việc áp dụng phương pháp tích hợp quy hoạch về dữ liệu địa không gian, chồng lớp bản đồ; Đánh giá về yếu tố điều kiện đặc thù, thực trạng phát triển; những tồn tại, hạn chế cần giải quyết; tính phù hợp của các đề xuất phương án, nhất là trong bối cảnh mới, xu thế mới, mô hình kinh tế đang chuyển dịch như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, cam kết của Việt Nam với các tổ chức quốc tế về phát thải…; những điểm mới, đột phá khác biệt của Phú Thọ, đặc biệt thể hiện tính triết lý phát triển riêng của mình; Vấn đề kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh là yếu tố then chốt để phát triển kinh tế.

Theo kịch bản phát triển được lựa chọn, Phú Thọ tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2025 là 8,5%, giai đoạn 2026-2030 là 12,4%. Để đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy thì cần những động lực, đột phá gì, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh.

Cùng với đó, xem xét về việc lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá; Định hướng phát triển và tổ chức không gian trong từng ngành; vấn đề bổ sung thêm 06 khu công nghiệp và 28 cụm công nghiệp; Về dịch vụ; định vị thương hiệu và khai thác hiệu quan du lịch tâm linh gắn với đặc thù riêng của tỉnh; chú trọng phát triển kinh tế đô thị và phát triển đô thị xanh, nông thôn sinh thái, gắn với du lịch; vấn đề về lao động, nguồn nhân lực; định hướng phân bổ nguồn lực, phân bổ các dự án có tính đột phá và tạo động lực cho sự phát triển của Phú Thọ.

Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng đất Tổ


Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Theo quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được trình bày tại Hội nghị, tỉnh Phú Thọ xác định 5 quan điểm phát triển là phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng đất Tổ; Tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng Trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội; Chuyển đổi mô hình phát triển từ phân tán, nhỏ lẻ sang tập trung; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng. Hình thành trung tâm phát triển về du lịch; giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh của tiểu vùng Tây Bắc và trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp điện tử, chế biến, chế tạo vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng đất Tổ với 02 di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các ưu tiên phát triển, gồm: Một trung tâm: Đô thị Việt Trì mở rộng là đô thị loại I, trung tâm quan trọng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc với trọng tâm là phát huy vai trò Thành phố Lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Hai trục hành lang kinh tế; Ba đột phá phát triển: Cải cách hành chính và nâng cao năng lực quản trị địa phương; Phát triển nguồn nhân lực chuyên môn, kỹ thuật và nguồn nhân lực chất lượng cao; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng.

Bốn nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Phú Thọ trở thành Trung tâm của tiểu vùng Tây Bắc ở 4 lĩnh vực: du lịch, y tế, giáo dục, thương mại, logistics gắn với chế biến nông, lâm sản; Bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ; Thu hút có hiệu quả nguồn vốn ngoài tỉnh.

Quy hoạch tỉnh Phú Thọ được xây dựng công phu, đảm bảo tuân thủ các quy định


Ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch phát biểu. Ảnh: MPI

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và chuyên gia phản biện đối với Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Đinh Trọng Thắng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Hồ sơ quy hoạch của tỉnh đã đảm bảo yêu cầu. Quy hoạch tỉnh Phú Thọ đã được tổ chức triển khai lập theo đúng quy trình quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật quy hoạch; Có sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu lập quy hoạch tỉnh; Có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xây dựng các nội dung quy hoạch tỉnh.

Báo cáo cũng đưa ra một số nội dung cần rà soát, làm rõ thêm. Trong đó, về quan điểm phát triển tỉnh cần hoàn thiện để có đủ các nội dung theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP là "Xây dựng quan điểm về phát triển tỉnh, tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch”. Cần nghiên cứu xác định rõ hơn quan điểm, mục tiêu tổng quát và tầm nhìn tương xứng với tiềm năng lợi thế; vị thế, vai trò hướng tới giải quyết các điểm nghẽn phát triển; Xem xét, bổ sung thêm quan điểm về tăng trưởng xanh, chuyển đổi sử dụng cộng nghệ theo hướng thân thiện với khí hậu và tiết kiệm năng lượng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0” vào năm 2050. Báo cáo quy hoạch cần bổ sung xu hướng về phát triển kinh tế các-bon thấp nhằm thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng "0” vào năm 2050 mà Thủ tướng Chính phủ đã cam kết tại COP 26.

Thảo luận, cho ý kiến đối với quy hoạch tỉnh Phú Thọ, các thành viên Hội đồng thẩm định, các chuyên gia và các đại biểu cơ bản đánh giá Quy hoạch tỉnh Phú Thọ được xây dựng khá công phu, nghiêm túc, bài bản, khoa học, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về lập quy hoạch; thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của quốc gia; phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia và Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khai thác, phát huy tốt vị trí địa kinh tế - chính trị, lợi thế, tiềm năng, thế mạnh đặc thù của vùng Đất Tổ; phương pháp lập theo cách tiếp cận tích hợp, đa ngành, đảm bảo theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản có liên quan.

Trên cơ sở hiện trạng phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2020, Báo cáo Quy hoạch tỉnh Phú Thọ đã làm rõ được điểm mạnh, điểm yếu, vai trò, vị trí của tỉnh đối với vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; tổ chức, phân bố không gian và cơ cấu lại các ngành kinh tế, các nguồn lực để thực hiện mục tiêu phát triển cơ bản phù hợp, phát huy tốt khả năng, cơ hội liên kết của tỉnh với vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng Sông Hồng, nhất là liên kết phát triển kinh tế, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo đảm quốc phòng an ninh; kết nối giao và tổ chức không gian của các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các ý kiến thẩm định cơ bản thống nhất với báo cáo quy hoạch đã xác định các quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong giai đoạn tới. Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng, các ủy viên phản biện đã tiến hành biểu quyết vào phiếu đánh giá đối với Quy hoạch tỉnh; Báo cáo ĐMC và Dự thảo Báo cáo thẩm định với kết quả 100% đồng ý thông qua với điều kiện sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng.


Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cảm ơn sự phối hợp của các bộ, ngành, chuyên gia trong quá trình xây dựng quy hoạch; trong quá trình triển khai xây dựng, tỉnh tuân thủ quy định, bám sát nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như các văn bản liên quan đã được ban hành, phù hợp với các quan điểm, mục tiêu của quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; đồng thời trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chuyên gia, thành viên Hội đồng. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng; khẳng định, trên cơ sở các ý kiến góp ý, tỉnh Phú Thọ sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ và hoàn thiện các nội dung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định để tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, quy hoạc tỉnh Phú Thọ đã được cơ quan lập quy hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai theo đúng quy định; nội dung quy hoạch thể hiện khá rõ nét định hướng phát triển của tỉnh, phát triển cơ sở hạ tầng, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển; đáp ứng yêu cầu của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về môi trường.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị, UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu, giải trình, làm rõ các ý kiến; lập báo cáo tiếp thu giải trình toàn bộ ý kiến bằng văn bản. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ Quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định hiện hành, sau đó gửi hồ sơ đến cơ quan thường trực Hội đồng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để tiến hành rà soát, hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sớm nhất./. 

Theo Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 


 

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn