Ấn phẩm  

Tên bài: Năm mới - đôi điều bàn về thể chế và phát triển

Tác giả: Ngô Doãn Vịnh

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;

Số: 03 năm 2010; từ trang 15 đến trang 19

Bài báo: Một số đánh giá về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trước yêu cầu đổi mới

Tác giả: TS. Trần Hồng Quang - Viện Chiến lược phát triển

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 

Số: 07 năm 2010; từ trang 22 đến trang 24

Bài báo: Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đầu tư vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2010-2020

Tác giả: TS. Hoàng Ngọc Phong

Đăng trên tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Dự báo; 

Số: 02 năm 2010; từ trang 11 đến trang 13

Tên sách: TIỀM NĂNG VÀ TRIỂN VỌNG ĐẾN NĂM 2020

Tác giả: Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia - năm 2009

Số trang: 685 trang

Nội dung tóm tắt: Sau 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và trong quá trình tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

 

 

 

Tên sách: NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU KINH TẾ PHÁT TRIỂN

Tác giả: PGS.TS.Ngô Doãn Vịnh

Nhà xuất bản chính trị Quốc Gia

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 441 trang

Nội dung tóm tắt:

           Sự vận động và phát triển của nền kinh tế đòi hỏi kinh tế học phải giải đáp một cách khoa học các mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, giữa các ngành và lĩnh vực kinh tế, giữa các vùng lãnh thổ, giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa sản xuất trong nước và hợp tác quốc tế.v.v... Để đáp ứng đòi hỏi trên, kinh tế học phải phát triển và hoàn thiện, do đó nhiều bộ môn kinh tế mới được hình thành, trong số đó có kinh tế phát triển.

Nhà xuất bản chính trị quốc gia
Sau 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và trong quá trình tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.

Các tin đã đưa  

 
Tư vấn  
Liên kết website  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn