Những vấn đề nào dưới đây nên được ưu tiên để đảm bảo hòa nhập xã hội ở Việt Nam?

Đổi mới hệ thống hộ khẩu 
27% - (1929 phiếu )
Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả hơn 
26% - (1876 phiếu )
Cải thiện hệ thống giáo dục 
12% - (897 phiếu )
Thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe 
11% - (789 phiếu )
Mở rộng và đổi mới hệ thống bảo hiểm xã hội (lương hưu) 
10% - (749 phiếu )
Giải quyết nghèo đói kinh niên và hậu quả xã hội của các dân tộc thiểu số 
14% - (1010 phiếu )
Khác 
0% - (4 phiếu )
Danh sách ý kiến khác
1. Minh bạch thu nhập lãnh đạo Đảng
2. Bảo hiểm y tế là bắt buộc, nhà nước hỗ trợ cho người nghèo.
3. Bảo hiểm y tế là bắt buộc, nhà nước hỗ trợ cho người nghèo.
4. Bảo hiểm y tế là bắt buộc, nhà nước hỗ trợ cho người nghèo.

Đã có 7254 bình chọn từ ngày: 28/01/2015 | 09:13