Giới thiệu
Về Nhóm Chuyên gia xây dựng Báo cáo "Việt Nam 2035”
Updated: 12/1/2014 8:35:21 AM GMT + 7

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ngày 17/4/2014, Báo cáo "Việt Nam 2035” được thực hiện dưới sự chỉ đạo của "Ban chỉ đạo xây dựng báo cáo 2035” do Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam là Trưởng Ban và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh là Phó trưởng Ban. Về phía Ngân hàng Thế giới (WB), Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương Axel Van Trotsenburg sẽ chỉ đạo việc triển khai xây dựng Báo cáo.

Ban Chỉ đạo và lãnh đạo WB đã thống nhất thành lập Nhóm Chuyên gia xây dựng Báo cáo gồm cả phía Việt Nam và WB cùng phối hợp triển khai thực hiện. Ông Cao Viết Sinh, chuyên gia cao cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ông Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phụ trách nhóm chuyên gia Việt Nam. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của WB tại Việt Nam, ông Sudhir Shetty, chuyên gia kinh tế trưởng của WB khu vực Đông Á - Thái Bình Dương và ông Sandeep Mahajan, chuyên gia kinh tế trưởng của WB tại Việt Nam phụ trách Nhóm Chuyên gia WB.

Nhóm xây dựng Báo cáo gồm những chuyên gia uy tín được lựa chọn từ các cơ quan nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam và các cơ quan nghiên cứu của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới.

Các chủ đề trong
Báo cáo VN2035

Nhóm chuyên gia
Ngân hàng Thế giới

Nhóm chuyên gia
Việt Nam

Quản Trị

Ông. Joel Hellman
Ông. Charles Undeland
Ông. David Dollar
Bà. Trần Thị Lan Hương
Ông. Soren
Ông. Sandeep Mahajan
Ông. Somik V. Lall
Ông. Steven M. Jaffee
Ông. Gabriel Demombynes

Ông. Hoàng Thế Liên
PGS. TS. Nguyễn Như Phát
TS. Dương Thị Thanh Mai
TS. Nguyễn Văn Cương
Ông. Phạm Duy Nghĩa
TS. Thang Văn Phúc
Ông. Nguyễn Đình Cung

Đô thị hóa

Ông. Somik V. Lall
Ông. Gabriel Demombynes
Bà. Madhu Raghunath
Bà. Mona Haddad
Bà. Daria Taglioni
Ông. Steven M. Jaffee
Ông. Sandeep Mahajan
Ông. Todd M. Johnson

Ông. Huỳnh Thế Du
Ông. Trần Quốc Thái
Ông. Nguyễn Văn Vịnh

Hòa nhập xã hội

Ông. Philip O'Keefe
Ông. Owen Smith
Ông. Truman
Ông. Achim
Ông. Gabriel Demombynes
Ông. Kari
Bà. Reena

Bà. Nguyễn Lan Hương
Ông. Nguyễn Thắng
Ông. Giang Thanh Long

Tăng trưởng xanh

Ông. Todd M. Johnson
Ông. Steven M. Jaffee
Bà. Anjali
Ông. Christophe
Ông. Richard
Ông. Diji
Ông. Sandeep Mahajan
Ông. Somik V. Lall
Ông. Charles Undeland

Ông. Nguyễn Thái Học
Ông. Bùi Quang Tuấn

Khối tư nhân

Bà. Mary
Ông. Sandeep Mahajan
Ông. Đoàn Hồng Quang
Bà. Mona Haddad
Ông. Steven M. Jaffee
Bà. Daria Taglioni
Ông. Philip O'Keefe
Bà. Lan
Ông. Charles Undeland

Bà. Phạm Chi Lan
Bà. Phạm Thị Thu Hằng

Khoa học, Công nghệ và đổi mới

Ông. Michael Crawford
Ông. Bill Maloney
Ông. Suhas Parandekar
Ông. Gabriel Demombynes
Bà. Lan
Ông. Roberto
Ông. Sandeep Mahajan
Bà. Reena
Bà. Mary
Ông. Soren

Ông. Lê Đình Tiến

Xu hướng toàn cầu

Ông. Sandeep Mahajan
Ông. Roberto
Ông. Pip
Bà. Mona Haddad
Ông. Todd M. Johnson
Ông. Philip O'Keefe

 Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT