Chuyên gia
Bà Victoria Kwakwa
Updated: 1/12/2015 GMT + 7
Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương
Victoria Kwakwa, quốc tịch Ghana, là Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thuộc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, có trụ sở tại Hà Nội. Bà là một chuyên gia về chính sách kinh tế.

Bà Kwakwa đã tham gia Ngân hàng Thế giới từ năm 1989 với tư cách là một chuyên gia trẻ. Kể từ đó, bà đã giữ nhiều vị trí khác nhau trong Ngân hàng Thế giới, bao gồm chuyên gia kinh tế quốc gia, kinh tế trưởng và giám đốc quốc gia. Bà đã làm việc chủ yếu ở châu Phi, nhưng cũng tham gia hoạt đông ở Đông Á, nơi bà từng là một thành viên của nhóm nghiên cứu kinh tế đối cho Việt Nam vào cuối những năm 1990.

Trước khi nhận nhiệm vụ hiện nay, tháng 1 năm 2007, bà Kwakwa làm Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Ru-an-đa. Ở vị trí này, bà đã quản lý chương trình của Ngân hàng Thế giới về Ru-an-đa với một loạt các vấn đề, bao gồm cả phương pháp tiếp cận sáng tạo để hỗ trợ phát triển trong các lĩnh vực như y tế (đặc biệt là dựa trên kết quả tài chính), bảo vệ xã hội và phân cấp. Những cách tiếp cận sáng tạo đã cung cấp bài học quan trọng cho các chương trình khác của Ngân hàng Thế giới ở châu Phi và các nơi khác. Bà Kwakwa đã làm việc tích cực với các đối tác chính phủ và phát triển để tăng cường hài hoà hoá viện trợ, liên kết và sử dụng các hệ thống quốc gia cung cấp các hỗ trợ phát triển.

Là chuyên gia kinh tế quốc gia và kinh tế trưởng cho Ni-giê-ri-a từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 12 năm 2006, bà Kwakwa dẫn dắt các hoạt động tư vấn kinh tế của Ngân hàng Thế giới cho Ni-giê-ri-a, bao gồm việc làm việc với Giám đốc Quốc gia để tăng cường sự tham gia của Ngân hàng ở mức độ của từng tiểu bang và thực hiện công việc phân tích trên phân cấp tài chính và chi tiêu công. Trong thời gian này, bà Kwakwa là một thành viên chủ chốt của nhóm Ngân hàng Thế giới làm việc chặt chẽ với tổ chức DFID của Anh hỗ trợ việc đạt được hủy bỏ nợ lịch sử của Ni-giê-ri-a trong năm 2006. Bà cũng là một thành viên của đội ngũ nòng cốt cho Báo cáo Phát triển Thế giới 2000/2001 về Đói nghèo.

Bà Kwakwa có bằng đại học kinh tế từ trường Đại học Ghana, và thạc sĩ và tiến sĩ về kinh tế từ Đại học Queen (Ca-na-đa).

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT