Chuyên gia
Ông Huỳnh Thế Du
Updated: 11/28/2014 2:47:13 PM GMT + 7
Giám đốc Chương trình Chính sách công, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Ông Huỳnh Thế Du là giảng viên chính tại Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright. Lĩnh vực nghiên và giảng dạy chính của ông gồm: Kinh tế đô thị, Phát triển cơ sở hạ tầng và Tài chính ngân hàng. Ông Du đã từng làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong giai đoạn 1996-2005. Ông thường xuyên tham gia các thảo luận chính sách ở Việt Nam. Hiện ông có các bài được đăng trên các tạp chí quốc tế như Theoretical and Empirical Researches in Urban Management và Habitat International. Ông Du đã học ngành xây dựng dân dụng, quản trị kinh doanh, kinh tế học ứng dụng và chính sách công, kinh tế phát triển, và quản lý công ở bậc đại học và cao học. Ông nhận bằng tiến sỹ (Doctor of Design – DDes) với trọng tâm nghiên cứu về phát triển đô thị và bất động sản tại Trường Kiến Trúc Harvard năm 2013. Luận văn tiến sỹ của ông có tiêu đề"Chuyển đổi ở Thành phố Hồ Chí Minh: Những vấn đề trong Quản lý Tăng trưởng”. Ông đã nghiên cứu sau tiến sỹ học giả Pollman tại Trường Kiến trúc Harvard trong giai đoạn 2013-2014.
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT