Chuyên gia
Bà Trần Thị Lan Hương
Updated: 11/28/2014 3:08:44 PM GMT + 7
Chuyên gia quản trị nhà nước của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của Bộ phát triển quốc tế Anh, công việc của bà Lan Hương tập trung vào một loạt các lĩnh vực quản trị nhà nước, bao gồm tiếp cận thông tin, minh bạch và phòng chống tham nhũng. Trước khi làm việc cho Ngân hàng thế giới, bà Lan Hương làm trong lĩnh vực quản trị và quyền con người ở Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. Ở Đại sứ quán Phần Lan, bà Lan Hương quản lý các dự án nhỏ nhằm cải thiện tiếp cận thông tin, tăng chất lượng dịch vụ công cho người dân, phòng chống buôn bán phụ nữ. Mối quan tâm của bà Lan Hương là làm việc vì một thế giới, một môi trường với nhiều hòa bình và hạnh phúc hơn. Bà nhận bằng Thạc sĩ Nghiên cứu phát triển của trường Đại học Victoria ở Wellington, New Zealand.

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT