Chuyên gia
Ông Bùi Quang Vinh
Updated: 1/13/2015 GMT + 7
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035
Ông Bùi Quang Vinh giữ chức Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư (KHĐT) từ tháng 7 năm 2011. Bộ KHĐT có nhiệm vụ chuẩn bị kế hoạch phát triển, kế hoạch đầu tư công, một vài lĩnh vực của cải cách Doanh nghiệp nhà nước, xóa đói giảm nghèo, và giám sát hợp tác viện trợ chính thức (ODA). Ông Bùi Quang Vinh cũng là một thành viên của Ủy ban TW Đảng Cộng sản Việt Nam và của Quốc hội khóa 13. Ông giữ chức Thứ trưởng bộ KHĐT từ năm 2010. Trong thời kỳ 1999-2010 ông là Chủ tịch và Bí thư tỉnh ủy Lào Cai. Trước đó ông từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ. Ông sinh năm 1953 tại Hà Nội. Ông có bằng kỹ sư tại ĐH Nông Nghiệp Việt Nam (1975) và theo học tại Viện kinh tế nông nghiệp ở Moscow.
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT