Chuyên gia
Ông Gabriel Demombynes
Updated: 11/28/2014 4:11:09 PM GMT + 7
Kinh tế gia cao cấp của Ngân Hàng Thế Giới tại văn phòng Hà Nội

Gabriel Demombynes làm việc tại văn phòng Hà Nội từ tháng 3 năm 2013, với tư cách là nhà nghiên cứu về lĩnh vực đói nghèo. Trước kia, ông làm việc tại Nairobi (Kenya) và Nam Sudan, và trước đó là văn phòng Ngân hàng thế giới tại Nam Mỹ và Caribbean.

Ông đã dẫn dắt nhiều nghiên cứu khác nhau của Ngân hàng thế giới và xuất bản các nghiên cứu này trong các tạp chí khoa học về lĩnh vực phân loại đói nghèo , phân tích đói nghèo và tăng trưởng , và vấn đề kinh tế của tội phạm.

Ông đã giảng dạy kinh tế phát triển tại trường nghiên cứu quốc tế cao cấp Johns Hopkins (SAIS ) và là Cố vấn chính sách kinh tế cho Howard Dean trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2003-2004. 

Gabriel có bằng Tiến sỹ Kinh tế của Đại học California- Berkeley và bằng cử nhân kỹ sư dân dụng và nhân văn của Đại học Texas ở Austin

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT