Chuyên gia
Ông Đặng Nguyên Anh 
Updated: 1/5/2015 GMT + 7
Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ông còn là Phó Chủ tịch Hội xã hội học Việt Nam và là Tổng biên tập tạp chí Xã hội học. Trước đó, ông Đặng Nguyên Anh là Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nơi ông đã xây dựng một mạng lưới hợp tác rộng khắp với các nhà khoa học và chuyên gia ở nước ngoài.

TS. Anh được Hội đồng Học hàm Giáo sự nhà nước bổ nhiệm là phó giáo sư và nghiên cứu viên cao cấp năm 2006 với chuyên môn sâu là an sinh xã hội, di đân và tái định cư. Trong những thập niên vừa qua, ông giữ vai trò là điều phối viên quốc gia, chủ nhiệm nhiều dự án và làm chuyên gia tư vấn cho các dự án trong lĩnh vực xã hội học, dân số, sức khỏe, và an ninh con người.

Ông Đặng Nguyên Anh tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1983), được Đại học Tổng hợp Brown, Hoa Kỳ cấp bằng Thạc sỹ (1994) và Tiến sỹ xã hội học (1997).

 

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT