Chuyên gia
Ông Nguyễn Văn Vịnh
Updated: 1/6/2015 GMT + 7
Phó viện trưởng Viện chiến lược phát triển(DSI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI).

Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm: cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội, và phát triển dịch vụ công nghiệp và thương mại, vv…Ông cũng có nhiều kinh nghiệm quản lý dự án trong nhiều dự án liên quan đến: (i) vai trò của nhà nước và thị trường; (ii) hội nhập quốc tế về kinh tế và tài chính; (iii) phát triển kinh tế và xã hội nông thôn; (iv) phát triển khoa học, công nghệ và công nghiệp.

Ông Vịnh có bằng Thạc sỹ ngành Kinh tế và Quản lý tại Đại học Libre De Bruxelles (Bỉ) và Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội (Việt Nam).

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT