Chuyên gia
Bà Phạm Chi Lan
Updated: 1/4/2015 GMT + 7
Chuyên gia Kinh tế độc lập
Bà Phạm Chi Lan là chuyên gia nghiên cứu kinh tế độc lập. Bà là thành viên của Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao Năng lực cạnh tranh và tham gia nhóm chuyên gia tư vấn của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và của Bộ Tài chính.

Bà thường xuyên cộng tác với một số tổ chức nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ và báo chí. Các lĩnh vực chuyên môn chính của bà là tham gia xây dựng môi trường thể chế cho hoạt động kinh doanh và thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và tiến trình hội nhập giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nước khác trên thế giới.

Các chức vụ bà từng nắm giữ bao gồm: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS); Chuyên gia tư vấn tại Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (1997-2003); Thành viên Tổ Công tác Thi hành Luật Doanh nghiệp. Bà đã được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng hai, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được tặng huy chương của Bộ Tư pháp, Bộ Thương mại, Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại-Công nghiệp Việt Nam.
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT