Chuyên gia
Ông Nguyễn Đức Thành
Updated: 11/19/2014 GMT + 7
Giám đốc kiêm kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
TS. Nguyễn Đức Thành hiện là Giám đốc kiêm Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội từ tháng 7 năm 2008 đến nay và là Thành viên Nhóm tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10 năm 2011 đến nay.

Ngoài trách nhiệm quản lý chung, ông là người chịu trách nhiệm cao nhất về định hướng, chiến lược nghiên cứu cũng như về mặt chuyên môn với mọi sản phẩm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo do VEPR thực hiện.

Các lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm Lý thuyết Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Phát triển, Kinh tế học về chảy máu chất xám và dịch chuyển lao động, Mô hình cân bằng tổng thể. Ông là thành viên Hiệp hội Kinh tế Đông Á (EAEA). Ông cũng giảng dạy Lý thuyết Kinh tế và Kinh tế Vĩ mô tại các trường Đại học hàng đầu của Việt Nam.

TS. Thành từng là nghiên cứu viên cao cấp của Nhóm Tư vấn Chính sách - Bộ Tài chính từ tháng 3 năm 2007 đến tháng 9 năm 2008, thành viên Nhóm tư vấn Kinh tế vĩ mô (MAG) của Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội và hiện là thành viên Nhóm tư vấn Kinh tế vĩ mô của Thủ tướng.

TS. Nguyễn Đức Thành sinh năm 1977. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng năm 1999, và hoàn thành chương trình Cao học Kinh tế Phát triển liên kết giữa Việt Nam và Hà Lan vào năm 2001. Tháng 3 năm 2008, Nguyễn Đức Thành nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS)
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT