Chuyên gia
Bà Madhu Raghunath
Updated: 11/27/2014 GMT + 7
Chuyên gia cao cấp về Đô thị tại Ngân hàng Thế giới

Madhu Raghunath là chuyên gia cao cấp về Đô thị tại văn phòng Hà Nội. Bà hiện điều phối chương trình Phát triển Đô thị và Quản lý rủi ro thiên tai của Ngân hàng Thế Giới tại Việt Nam. Bà Madhu tham gia Ngân hàng Thế giới từ năm 2002. Trong hơn 10 năm qua, bà đã điều phối nhiều chương trình và thực hiện nhiều các hoạt động phân tích trong lĩnh vực nâng cấp đô thị, tài chính và quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý rủi ro thiên tai, chiến lược đô thị hóa, giao thông đô thị và giãn dân. Trước khi gia nhập văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Madhu đã làm việc tại Washington DC, tập trung vào khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Bà đã góp phần vào việc phát triển đô thị toàn cầu . Trước đây, bà Madhu đã từng làm việc cho Liên đoàn Lao động và Hiệp hội các tổ chức công nghiệp (AFL-CIO) và Viện Công nghệ Massachusetts ( MIT ). Bà Madhu có bằng Thạc sĩ Quy hoạch đô thị từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) .

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT