Chuyên gia
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
Updated: 11/18/2014 GMT + 7

Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn hiện là Phó viện trưởng Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

Ông Tuấn có gần 10 năm kinh nghiệm làm trong các Viện nghiên cứu chính sách, đặc biệt là chính sách và chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn. Ông là tác giả và đồng tác giả của nhiều bài báo, công trình khoa học, đăng trên nhiều báo trong nước và quốc tế. Các chủ đề nghiên cứu mà ông quan tâm bao gồm: phân tích thị trường nông sản, chính sách phát triển nông nghiệp, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, tái cấu trúc kinh tế, an ninh lương thực, chính sách đất đai…

Từ năm 2007 đến nay, ông Tuấn đã tham gia thực hiện và chủ trì 38 dự án liên quan chủ yếu đến chính sách phát triển nông thôn, chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, quản lý và sử dụng đất đai, hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, phát triển thị trường nông sản, xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp…

Ông có bằng cử nhân tại ĐH Kinh tế quốc dân, bằng Thạc sỹ Kinh tế phát triển thuộc chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan. Năm 2007, ông có bằng Tiến sỹ tại Viện Khoa học xã hội (Hague, Hà Lan).
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT