Chuyên gia
Ông Michael Crawford
Updated: 11/20/2014 GMT + 7
Trưởng nhóm chuyên gia giáo dục, GEDDR của Ngân hàng Thế giới
Michael F. Crawford là trưởng nhóm chuyên gia giáo dục trong Nhóm Thực hành Giáo dục Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới. Ông hiện chịu trách nhiệm quản lý và giám sát các dự án và nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục cơ bản, và thúc đẩy năng lực khoa học công nghệ tại Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á.

Trước khi đảm nhận trách nhiệm hiện tại của mình vào năm 2012, ông đã điều hành các dự án đầu tư của Ngân hàng Thế giới vào các trường đại học, xây dựng năng lực khoa học và công nghệ gần đây nhất tại Chile, Peru, Uganda và trước đó ở Brazil, Chile, Mexico, và Venezuela.

Gần đây, ông quản lý một chương trình phân tích quy mô lớn về chính sách cho vay cho học sinh và cho Chile. Ông đã giúp định hình chính sách của Ngân hàng Thế giới để thúc đẩy năng lực khoa học công nghệ thông qua các chương trình phân tích toàn cầu và chương trình chính sách. Ông cũng là đồng tác giả bài báo tháng 9 năm 2003, " Phương pháp tiếp cận chiến lược với khoa học công nghệ trong phát triển," trình bày trước Ban giám đốc Ngân hàng Thế giới.

Từ 2002-2004, ông là trợ lý cho giám đốc điều hành lĩnh vực phát triển con người. Ông cũng đã quản lý hoặc đóng góp vào các chương trình đầu tư và phân tích của Ngân hàng Thế giới về giáo dục đại học và khoa học công nghệ ở Tanzania, Rumani, Thái Lan, Argentina, Guyana, và Colombia.

Ông Michael Crawford có bằng Thạc sĩ về Quan hệ quốc tế của Đại học Nghiên cứu quốc tế Johns Hopkins và Cử nhân Triết học và Toán học của Đại học St. John, Annapolis, MD.
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT