Chuyên gia
Ông Suhas Parandekar
Updated: 11/21/2014 GMT + 7
Nhà kinh tế chuyên về các lĩnh vực giáo dục và khoa học công nghệ, Ngân hàng Thế giới

Trong bốn năm qua, ông Suhas Parandekar đã giúp mang lại sự đổi mới nhiều hơn cho Việt Nam. Ông là trưởng nhóm biên tập Khoa học công nghệ và đổi mới OECD - WB cho Việt Nam, đã được công bố trong tháng mười một, năm 2014.

Suhas hiện đứng đầu nhóm nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cho dự án Hỗ trợ đổi mới và nghiên cứu thông qua Khoa học và Công nghệ (FIRST).

Suhas có bằng MBA của Đại học Delhi ở Ấn Độ và bằng tiến sĩ của Đại học Tulane ở New Orleans, Mỹ .

Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT