Chuyên gia
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035

Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Đông Á và Thái Bình Dương

Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chuyên gia cao cấp, cố vấn  Bộ trưởng; thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Thường trực nhóm biên tập Báo cáo kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020; Thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng. 

Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nhà kinh tế, thành viên Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.

Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Chuyên gia Kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET).

Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp

Phó viện trưởng Viện chiến lược phát triển(DSI), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI).

Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

 
Ý kiến chuyên gia
Ảnh: Nguồn WB
Người dân đến làm việc tại văn phòng một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng được chỉ dẫn tận tình nhanh gọn. Trong ảnh: làm thủ tục tại Sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng - Ảnh: PHAN THÀNH
 
Chuyên gia Xem thêm

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT