Ảnh
Nhìn ra thành phố Hà Nội
Updated: 12/4/2014 3:37:13 PM GMT + 7
Khung cảnh thành phố Hà Nội, ngày16 tháng 7  năm 2014. Tác giả © Dominic Chavez/ Ngân hàng Thế giới
Khung cảnh thành phố Hà Nội, ngày16 tháng 7 năm 2014. Tác giả © Dominic Chavez/ Ngân hàng Thế giới
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT