Ảnh
Đô thị hóa nhanh chóng ở Việt Nam
Updated: 12/4/2014 3:40:49 PM GMT + 7
Công nhân đang nghỉ ngơi tại một công trường xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh. Đô thị hóa nhanh chóng đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Tác giả: Trần Việt Đức / Ngân hàng Thế giới
Công nhân đang nghỉ ngơi tại một công trường xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh. Đô thị hóa nhanh chóng đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Tác giả: Trần Việt Đức / Ngân hàng Thế giới
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT