Ảnh
Ngân hàng Thế giới cung cấp kiến thức và các giải pháp cho các đối tác
Updated: 12/4/2014 3:42:08 PM GMT + 7
Một sinh viên tại Hà Nội đang tìm tài liệu tại Trung tâm thông tin phát triển của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Tác giả: Vũ Lan Hương/ Ngân hàng Thế giới
Một sinh viên tại Hà Nội đang tìm tài liệu tại Trung tâm thông tin phát triển của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Tác giả: Vũ Lan Hương/ Ngân hàng Thế giới
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT