Ảnh

Trẻ em tập hát trong lớp học mầm non. Tác giả: © Trần Thị Hoa / Ngân hàng Thế giới

Một sinh viên tại Hà Nội đang tìm tài liệu tại Trung tâm thông tin phát triển của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Tác giả: Vũ Lan Hương/ Ngân hàng Thế giới

Công nhân đang nghỉ ngơi tại một công trường xây dựng tại TP.Hồ Chí Minh. Đô thị hóa nhanh chóng đã mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Tác giả: Trần Việt Đức / Ngân hàng Thế giới

Khung cảnh thành phố Hà Nội, ngày16 tháng 7  năm 2014. Tác giả © Dominic Chavez/ Ngân hàng Thế giới

Các cán bộ y tế đang thực hiện chương trình hiến máu tại Trung tâm hiến máu Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2014. Tác giả: © Dominic Chavez/ Ngân hàng thế giới

<center>Người dân làm nông nghiệp</center>

 
Ý kiến chuyên gia
Ảnh: Nguồn WB
Người dân đến làm việc tại văn phòng một cửa tại Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng được chỉ dẫn tận tình nhanh gọn. Trong ảnh: làm thủ tục tại Sở Kế hoạch - đầu tư Đà Nẵng - Ảnh: PHAN THÀNH
 
Chuyên gia Xem thêm

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT