Tài liệu
Báo cáo Phát triển Việt Nam 2014: cần trang bị những kỹ năng mới cho lực lượng lao động
Updated: 12/3/2014 10:11:07 AM GMT + 7
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới đề cập đến các vấn đề như tầm quan trọng của lực lượng lao động có tay nghề, nhấn mạnh vào các kỹ năng nhận thức, hành vi và kỹ thuật, thực hiện chiến lược toàn diện xây dựng các kỹ năng thông qua giáo dục, và tầm quan trọng của kỹ năng mới cho công việc hiện đại.
 
Việt Nam đã tăng trưởng kinh tế đột biến trong những năm 1990, chủ yếu nhờ vào tăng năng suất do sự chuyển đổi lao động nhanh chóng từ nông nghiệp năng suất thấp sang phi nông nghiệp năng suất cao. Giáo dục đóng một vai trò quan trọng trong phát triển đất nước và nền kinh tế bắt đầu quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tuy nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức mới. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi lao động ra khỏi nông nghiệp đã chậm lại do các vấn đề về cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng và bất ổn kinh tế vĩ mô trong những năm gần đây. Đầu tư vốn, chứ không phải tăng năng suất, đã trở thành động lực chính của tăng trưởng kinh tế. Đây không phải là một mô hình bền vững để đảm bảo tiếp tục tăng trưởng kinh tế nhanh chóng. Trong khi quy mô lực lượng lao động vẫn mở rộng, dân số trẻ thu hẹp lại. Điều này có nghĩa là Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào quy mô lực lượng lao động để tiếp tục thành công, và điều cần làm là tăng năng suất lao động cao hơn. Báo cáo này đề cập đến các vấn đề liên quan như tầm quan trọng của lực lượng lao động có tay nghề, nhấn mạnh vào các kỹ năng nhận thức, hành vi và kỹ thuật , thực hiện chiến lược toàn diện xây dựng các kỹ năng thông qua giáo dục, và tầm quan trọng của kỹ năng mới cho công việc hiện đại.
 

Gửi bình luận
Lưu ý: Bạn phải điền thông tin vào các ô có dấu *
 Họ tên *
 Điện thoại
 Email
 Nội dung *
  Mã bảo vệ Ấn F5 để thay đổi mã bảo vệ
  Nhập mã bảo vệ *
 
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT