Đề tài cấp Nhà nước  
TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, chủ nhiệm Đề án phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Sáng ngày 01/4/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ nghiệm thu Đề án "Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn vốn trong lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo ở cấp tỉnh” do TS. Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm Đề án.

TS. Hoàng Ngọc Phong, Chủ nhiệm Đề tài trình bày báo cáo tóm tắt trước Hội đồng nghiệm thu.

Ngày 29/3/2016, Tại trụ sở Viện Chiến lược phát triển, 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Chiến lược phát triển tổ chức buổi nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp” (mã số KX.01.13/11-15) thuộc Chương trình Khoa học xã hội và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước về "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.03/11-15 do Viện Chiến lược phát triển là cơ quan chủ trì và TS, Hoàng Ngọc Phong, Nguyên phó Viện trưởng, Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm.

<center>Toàn cảnh hội thảo.</center>

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam”, mã số: KX.01.14/11-15 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do Viện Chiến lược phát triển chủ trì thực hiện, sáng ngày 22/12/2015, Ban Chủ nhiệm đề tài và cơ quan chủ trì đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Phát triển kết cấu hạ tầng: Thực tiễn xây dựng và thực thi thể chế phát triển và quy hoạch phát triển”, tại trụ sở Viện 65 Văn Miếu, Hà Nội.

TS. Lưu Đức Hải, Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt những kết quả của báo cáo.

Sáng 01/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học KX.03.10/11-15 "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay”, thuộc Chương trình "Nghiên cứu khoa học phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực” mã số KX.03/11-15. Đề tài do Viện Chiến lược phát triển là cơ quan chủ trì phối hợp với một số cơ quan trong và ngoài bộ thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là TS. Lưu Đức Hải, Trưởng ban ban Phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược phát triển.

<center>Toàn cảnh buổi nghiệm thu.</center>

Sáng 05/11/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước "Thể chế kinh tế vùng ở Việt Nam - Hiện trạng và giải pháp” do TS. Hoàng Ngọc Phong - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ nhiệm Đề tài.

<center>PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Chủ nhiệm Đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng.</center>

Sáng 26/9/2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp nhà nước Đề tài nghiên cứu khoa học "Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3/11-15. Đề tài do Viện Chiến lược phát triển là cơ quan chủ trì và PGS.TS. Bùi Tất Thắng - Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ nhiệm.

Sáng 26/9/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước "Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Dự án Đê biển Vũng Tàu – Gò Công đến phát triển kinh tế - xã hội vùng hạ du sông Đồng Nai – Sài Gòn và phụ cận” do TS. Nguyễn Bá Ân - Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm Chủ nhiệm Đề tài.

<center>Toàn cảnh buổi nghiệm thu. </center>

Sáng 22/8/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở nước ta hiện nay” thuộc Chương trình khoa học – Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KX.03/11-15 do TS. Lưu Đức Hải, Trưởng ban Ban Phát triển các ngành dịch vụ, Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện Ban Chủ nhiệm đề tài phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Trong khuôn khổ Đề tài khoa học cấp Nhà nước "Thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam”, mã số: KX.01.14/11-15, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Nghiên cứu khoa học phát triển kinh tế và quản lý kinh tế và quản lý kinh tế ở Việt Nam đến năm 2020”, mã số KX.01/11-15 do Viện Chiến lược phát triển chủ trì thực hiện, sáng 10/02/2015, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Ban Chủ nhiệm đề tài và Cơ quan chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Cơ sở lý luận và thực tiễn thể chế quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Việt Nam ”. Hội thảo do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển chủ trì.

Báo cáo tóm tắt đề tài.

Sáng 19/12/2014, tại 65 Văn Miếu, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở cho đề tài nghiên cứu khoa học "Vấn đề giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển bền vững Tây Nguyên” thuộc Chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước KHCN-TN3/11-15 do PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển làm chủ nhiệm.

Các tin đã đưa  

 
Bài đọc nhiều nhất  
Tiếp công dân  
Liên kết website  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn