Đề tài cấp Bộ  
Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2022
Cập nhật: Thứ năm, 30/6/2022 | 11:05:42 Sáng
Theo Quyết định số 1215/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Giao nhiệm vụ khoa học năm 2022 (đợt 2), Viện Chiến lược phát triển được Bộ giao thực hiện nghiên cứu 05 đề tài khoa học cấp Bộ, cụ thể:
STT
Tên đề tài
Nội dung nghiên cứu chủ yếu
Thời gian thực hiện
1 Phối hợp chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2022-2025.

- Các mô hình phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ và thực tiễn phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ ở các nước trên thế giới.

- Các thể chế điều tiết sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hiện nay ở Việt Nam.

- Đánh giá hiệu quả của sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và bảo đảm an sinh xã hội giai đoạn 2016 – 2020.

- Mô hình hóa sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất các cơ chế phối hợp trong giai đoạn hậu Covid-19
6/2022-6/2023
2 Kinh nghiệm phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu ở các nước ven biển châu Á và giải pháp đối với phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

- Cơ sở lý luận về phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biển đổi khí hậu;

- Tình hình biến đổi khí hậu tại một số quốc gia ven biển ở châu Á;

- Tác động của biến đổi khí hậu đến hạ tầng đô thị tại một số quốc gia ven biển ở châu Á;

- Thực tiễn thích ứng với biến đổi khí hậu trong phát triển hạ tầng đô thị tại một số quốc gia ven biển châu Á;

- Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

- Thực trạng phát triển hạ tầng đô thị và khả năng thích ứng với biển đổi khí hậu ở Việt Nam

- Giải pháp về cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện đối với phát triển hạ tầng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam
6/2022-6/2023

3 Đề xuất cụ thể hóa định hướng phát triển các vùng đề cập trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021 - 2030 phục vụ lập quy hoạch vùng

- Cơ sở khoa học cụ thể hóa định hướng phát triển các vùng
- Tổng quan, phân tích, đánh giá về thực tiễn phát triển các vùng và tình hình thực hiện quy hoạch vùng giai đoạn 2011 - 2020.

- Phân tích, dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế trong giai đoạn thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước 2021-2030

- Đề xuất những định hướng, giải pháp cụ thể, khả thi và những bước đi phù hợp riêng biệt cho từng vùng để phù hợp với các định hướng lớn về phát triển vùng đã nêu trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước giai đoạn 2021-2030.
6/2022-6/2023
4 Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu không gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia

Nghiên cứu đề xuất được quy trình chung và bộ công cụ giúp cho việc xử lý, chuẩn hóa, tích hợp đồng bộ trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống bản đồ Quy hoạch tổng thể quốc gia được thuận lợi và thống nhất chung.

- Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt về đề xuất về cơ sở dữ liệu không gian trong Quy hoạch tổng thể quốc gia;
- Báo cáo, số liệu, bảng biểu về thực trạng cơ sở dữ liệu không gian và quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và vấn đề đặt ra khi tích hợp vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.
6/2022-6/2023
5 Thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo tổng hợp, tóm tắt về giải pháp thúc đẩy việc làm bền vững trong bối cảnh cơ cấu lại nền kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2021-2025;

- Báo cáo chuyên đề về hệ thống cơ sở lý luận việc làm bền vững; nhân tố ảnh hưởng, thực trạng thị trường lao động và những chuyển dịch trong quá trình cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

- Số liệu, bảng biểu thống kê
6/2022-6/2023
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn