Đề tài cấp Bộ  
Đề tài: "Thực trạng và giải pháp phát triển lao động làm công ăn lương khu vực kinh tế ngoài nhà nước đến năm 2030"
Cập nhật: Thứ hai, 3/7/2023 | 4:18:41 Chiều

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố về tỷ trọng đóng góp trong tổng GDP theo giá hiện hành và tỷ trọng lao động của các khu vực kinh tế năm 2020 cho thấy, khu vực "Kinh tế nhà nước” đóng góp 30,2% tổng GDP nhưng chỉ sử dụng 7,6% tổng lao động; khu vực "Kinh tế ngoài nhà nước” đóng góp 47,5% tổng GDP nhưng chiếm tới 83,5% tổng lao động (trong đó lao động làm công ăn lương là 17,3 triệu người) và khu vực "Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài” đóng góp 22,3% tổng GDP và 8,8% tổng lao động. Như vậy, lao động làm việc trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước đang chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo (83,5%), đây là một khu vực kinh tế đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế nước ta. Với vị trí quan trọng trong nền kinh tế, thực trạng và sự phát triển của lao động làm công ăn lương trong khu vực này là một khía cạnh cần được quan tâm xem xét. Hạn chế của lao động làm trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước là trình độ chuyên môn thấp, khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thấp, khả năng cạnh tranh yếu nên buộc phải rời khỏi thị trường dẫn đến tình trạng mất việc làm.

Kết quả phần đánh giá thực trạng khác chất lượng và toàn diện bao gồm các lát cắt: tình hình chung; theo giới tính, thành thị/nông thôn; vùng kinh tế-xã hội; trình độ đào tạo; ngành kinh tế; nghề nghiệp; thu nhập; đóng góp của năng suất lao động vào tăng trưởng của khu vực kinh tế ngoài nhà nước; trình độ chuyên môn kỹ thuật; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo chuyên môn kỹ thuật, năng suất lao động (của ba khu vực kinh tế); hiện trạng sử dụng lao động của trình độ chuyên môn kỹ thuật (thừa/thiếu kỹ năng), tỷ số đáp ứng cung cầu; các yếu tố ảnh hưởng tới tiền lượng của người lao động;…. Các nội dung trong phần này khá nhất quán với phần dự báo, đánh giá ở sau.

Xu hướng phát triển của lao động làm công ăn lương trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước đến năm 2030 được dự báo dựa trên mô hình kinh tế lượng hiện đang được nhiều tổ chức trong và ngoài nước sử dụng hiện đại và có độ tin cậy cao. Phần này cho kết quả dự báo nguồn nhân lực đến năm 2030 (dân số, lao động, theo 3 khu vực kinh tế, tổng lao động theo trình độ đào tạo, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, tỷ trọng lao động theo từng trình độ đào tạo, dự báo tổng lao động theo nghề nghiệp (tỷ trọng lao động theo nhóm nghề cấp 1 của Việt Nam)); dự báo lao động làm công ăn lương của khu vực kinh tế ngoài nhà nước (tổng số, nam/nữ, thành thị/nông thôn; kỹ năng lao động trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước, tỷ trọng lao động theo từng trình độ đào tạo, tỷ lệ thiếu kỹ năng theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, tỷ lệ thừa kỹ năng, tỷ số cung đáp ứng cầu kỹ năng; cân đối cung cầu trình độ "dạy nghề”, "THCN và cao đẳng”, "đại học trở lên”. Đây là cơ sở rất quan trọng cho việc ban bành chính sách nhằm phát triển khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong thời gian tới.

Đây là công trình nghiên cứu công phu. Phần tổng quan nghiên cứu trong và ngoài nước khá tốt, đây là cơ sở để xác định khoảng trống cho nghiên cứu. Các câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, mục tiêu và nội dung nghiên cứu rõ ràng, phương pháp nghiên cứu phù hợp, đặc biệt là việc xây dựng mô hình kinh tế lượng hiện đại. Đề tài có ý nghĩa thiết thực vàquan trọng, giúp tạo tiền đề để các nhà quản lý cũng như các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra các quyết định phù hợp, kịp thời, nhằm hỗ trợ hoạt động của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, từ đó ổn định kinh tế vĩ mô, không ngừng đóng góp tích cực cho sự vận hành ngày một thịnh vượng của nền kinh tế.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phan Thị Minh Hiền
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn