Đào tạo  
Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện đề tài "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới” của nghiên cứu sinh Bùi Kiều Anh
Cập nhật: Thứ hai, 9/10/2023 | 2:38:38 Chiều
NCS Bùi Kiều Anh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.
NCS Bùi Kiều Anh trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng.
Sáng 06 tháng 10 năm 2023, tại 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội, Viện Chiến lược phát triển đã tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Kinh tế phát triển, mã số 9310105 cho NCS Bùi Kiều Anh với đề tài "Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện do PGS. TS Lê Xuân Bá, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng cùng 06 nhà khoa học gồm: PGS. TS Doãn Kế Bôn, Trường Đại học Thương mại, Phản biện 1; PGS. TS Đỗ Hương Lan, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Phản biện 2; PGS. TS PhanTrần Trung Dũng, Trường Đại học Ngoại thương, Phản biện 3; PGS. TS Chu Đức Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Ủy viên Hội đồng; PGS. TS Nguyễn Thị Kim Anh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy viên Hội đồng; TS. Nguyễn Hữu Khánh, Viện Chiến lược phát triển, Ủy viên Thư ký Hội đồng.

Dự lễ bảo vệ có bà Nguyễn Lệ Thuỷ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện cơ quan đào tạo; GS. TSKH Nguyễn Quang Thái, Người hướng dẫn khoa học; đông đảo đồng nghiệp, người thân, bạn bè của NCS Bùi Kiều Anh.

Với mục tiêu của luận án là nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn góp phần bổ sung làm rõ cơ sở lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lựa chọn những tiêu chí đánh giá nhằm chọn lọc nguồn vốn FDI hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong bối cảnh mới, góp phần vào việc hoàn thiện chính sách thu hút FDI, tác giả đã hoàn thành luận án với nội dung gồm bốn chương: Chương I: Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án; Chương II: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu tư trực tiếp nước ngoài gắn với bối cảnh quốc tế và trong nước; Chương III: Thực trạng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam; Chương IV: Quan điểm, giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong bối cảnh mới.

Luận án đã có một số đóng góp mới về lý luận và thực tiễn. Về lý luận, Luận án đã tổng kết cơ sở lý thuyết về đầu tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài và bối cảnh mới; đánh giá vai trò của FDI đối với phát triển kinh tế, các nhân tố ảnh hưởng đến FDI; xác định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá sự thành công của hoạt động FDI trong bối cảnh mới; khái quát chính sách FDI.

Về mặt thực tiễn: Luận án nghiên cứu FDI đã tổng kết thực tiễn thu hút FDI trong bối cảnh mới; đánh giá kinh nghiệm thu hút FDI của một số quốc gia trên thế giới (cụ thể là Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, theo đặc thù riêng của từng nước trong vùng) và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, tác giả Luận án đã đánh giá thực trạng thu hút FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2022 theo 4 nhóm tiêu chuẩn đánh giá, phát hiện những thành công, hạn chế và những nguyên nhân của hạn chế. Luận án đưa ra 5 quan điểm và đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm thu hút hiệu quả nguồn vốn FDI, đóng góp vào phát triển KT-XH đất nước, vào thịnh vượng chung của cả dân tộc Việt Nam. Sáu nhóm giải pháp của luận án gồm: (1) Giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách về FDI; (2) Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, góp phần phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; (3) Giải pháp liên quan đến chuyển giao công nghệ; (4) Giải pháp về tăng cường liên kết kinh tế; (5) Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; (6) Giải pháp về bảo vệ môi trường.

Theo Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện, luận án của NCS Bùi Kiều Anh là công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc và độc lập của tác giả. Đề tài luận án có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, đáp ứng được những yêu cầu của một luận án tiến sỹ kinh tế. Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung của luận án. Hội đồng nhất trí đề nghị Viện Chiến lược phát triển công nhận kết quả bảo vệ của NCS Bùi Kiều Anh và cấp bằng tiến sĩ cho tác giả của luận án theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.


Bà Nguyễn Lệ Thuỷ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, đại diện cơ quan tặng hoa chúc mừng NCS Bùi Kiều Anh.


NCS Bùi Kiều Anh chụp ảnh cùng Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện.

 Nguồn: Viện Chiến lược phát triển

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn