Diễn đàn quy hoạch  
Hội nghị thẩm định quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cập nhật: Thứ sáu, 28/7/2023 | 3:28:25 Chiều
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: MPI
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu. Ảnh: MPI
(MPI) - Ngày 28/7/2023, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng thẩm định tiến hành thẩm định quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là phiên thẩm định thứ 46 của Hội đồng thẩm định và có 10 quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Căn cứ Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ trừng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 23/6/2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Bạc Liêu trong quá trình lập và hoàn thiện Quy hoạch. Đồng thời nhấn mạnh, Luật Quy hoạch với tinh thần đổi mới về tư duy, phương pháp và nội dung quy hoạch, mà cốt lõi là tích hợp theo hướng chiến lược phát triển gắn với tái cơ cấu không gian phát triển vào trong bản quy hoạch, để tạo ra động lực phát triển mới, không gian phát triển mới, từ đó tạo ra giá trị mới và dự án đầu tư mới cho đất nước, cho từng ngành, địa phương, trong đó có Bạc Liêu.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, hiện nay công tác lập quy hoach được thực hiện trong bối cảnh có những thuận lợi bối, đặc biệt là các tỉnh trong Vùng đồng bằng sông Cửu Long đã có quy hoạch vùng; Hội đồng Vùng và đối với tỉnh Bạc Liêu cũng vậy, chúng ta đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Bộ Chính trị; có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, Quy hoạch tổng thể quốc gia được Quốc hội thông qua; Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt, một số quy hoạch ngành quốc gia, nhất là các quy hoạch về hạ tầng giao thông đã được phê duyệt. Đây là căn cứ, là cơ sở để tỉnh Bạc Liêu xem xét, cụ thể hóa những định hướng phát triển trên địa bàn tỉnh thông qua Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu.

Tỉnh Bạc Liêu được chia tách từ đầu năm 1997, là tỉnh có thuận lợi phát triển thủy sản và có tiềm năng lớn phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Bạc Liêu cũng còn nhiều khó khăn như việc khai thác các tiềm năng, lợi thế so sánh, đặc thù riêng của Tỉnh còn chậm, chưa bền vững, năng suất và hiệu quả chưa cao; Chất lượng tăng trưởng còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng suất lao động và tăng trưởng năng suất lao động còn thấp so với vùng và cả nước; Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, lực lượng lao động trẻ đã qua đào tạo vẫn đang có xu hướng đi ra các tỉnh, thành phố khác để làm việc; Hạ tầng kỹ thuật, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu du lịch, ... chưa được đầu tư đồng bộ, hiện đại; Việc huy động các nguồn lực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn khó khăn; đối mặt với các thách thức như biến đổi khí hậu và nước biển dâng, việc gia tăng khai thác nước ngầm, sụt, lún; Hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ; Việc có thể còn lãng phí và cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, việc xử lý môi trường trong phát triển nuôi trồng, chế biến thủy sản. Những điểm hạn chế này cần phải được nghiên cứu, đánh giá kỹ để khắc phục, giải quyết trong bài toán quy hoạch, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để tỉnh Bạc Liêu phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bố trí được không gian phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong thời kỳ quy hoạch 2021-2030, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã gợi mở những vấn đề để các thành viên Hội đồng, ủy viên Hội đồng thẩm định và các đại biểu dự họp tập trung trao đổi, thảo luận.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận phát biểu. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận cho biết, tỉnh đã xác định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 các trụ cột như nông nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là giáo dục và y tế, …

Thời gian qua, được sự quan tâm, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Bạc Liệu đã hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch có nội dung thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới phù hợp với định hướng phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của vùng giai đoạn 2021-2030; từ đó, mở ra những cơ hội phát triển mới và định hướng các giá trị mới cho tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ quy hoạch. Đây là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh.

Đồng thời, cụ thể hóa các quy hoạch, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cấp trên và trên cơ sở kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị phát triển hiện đại, thông minh, kết nối với các trung tâm kinh tế trong vùng. Quy hoạch cũng xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, sắp xếp, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian, định hướng không gian đáp ứng các nhu cầu phát triển trong thời kỳ quy hoạch.

Theo dự thảo quy hoạch được trình bày tại Hội nghị, tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển, năng động, hiệu quả, từng bước hiện đại của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước trên cơ sở phát triển trung tâm sản xuất năng lượng sạch, trung tâm sản xuất tôm giống, sản xuất, chế biến, xuất khẩu tôm thương phẩm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Định hướng đến năm 2050, Bạc Liêu trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá toàn diện, mạnh về kinh tế biển trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; phát triển bền vững 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; phát triển nhanh kinh tế xanh, ngày càng dựa trên công nghệ tiên tiến, có năng suất và hiệu quả cao gắn đổi mới sáng tạo không ngừng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, định hướng này, tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung vào 3 khâu đột phá phát triển, gồm: Khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có về phát triển kinh tế biển, sớm đưa Bạc Liêu trở thành tỉnh mạnh về kinh tế biển; Phát triển nguồn nhân lực và cải cách thể chế quản trị; Phát triển kết cấu hạ tầng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, thành viên Hội đồng thẩm định là đại diện các bộ, ngành có liên quan; các chuyên gia - ủy viên phản biện cho rằng, quy hoạch tỉnh Bạc Liêu đã được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; phân tích, xây dựng dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu khá đầy đủ, đáng tin cậy về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển; Báo cáo Quy hoạch thể hiện đầy đủ theo Điều 27 Luật Quy hoạch, Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/05/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Đây là bản quy hoạch được lập theo cách tiếp cận tích hợp, đa ngành, nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, phù hợp với quan điểm, định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp quốc gia, Quy hoạch vùng đã được phê duyệt và các quy hoạch ngành, lĩnh vực cấp quốc gia đang được lập đồng thời; cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Chính trị ban hành tại Nghị quyết số 13-NQ/TW và đảm bảo tính liên kết, thống nhất, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực thông qua việc xây dựng nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về sự phù hợp với Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Điều 16 Luật Quy hoạch; Việc tích hợp các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng các ngành và lĩnh vực xã hội, hiện trạng sử dụng đất; đánh giá hiện trạng đô thị và nông thôn, các khu chức năng, thực trạng hạ tầng kỹ thuật, thực trạng hạ tầng xã hội; quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển; phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội; phương án phát triển kết cấu hạ tầng; phương án phân bố và khoanh vùng đất đai; Hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu;…


Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Sau khi cho ý kiến, Hội đồng thẩm định đã tiến hành biểu quyết bằng phiếu đánh giá thông qua quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với điều kiện có chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho rằng, các ý kiến thống nhất cao với các nội dung với hồ sơ trình thẩm định; quy hoạch đã được lập theo đúng quy định của pháp luật về quy hoạch và môi trường; thể hiện khá rõ nét khát vọng phát triển. Đồng thời nhấn mạnh đến các nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện như đánh giá làm rõ hơn tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bạc Liêu và kết quả thực hiện các quy hoạch ngành thời kỳ trước; bổ sung luận chứng phương án khả thi lựa chọn, gắn với đặc điểm của tỉnh Bạc Liêu; rà soát chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định 326 QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; làm rõ vùng động lực, hành lang kết nối; số liệu và cập nhật bản đồ;…

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo cơ quan chủ trì xây dựng rà soát lại việc tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ Quy hoạch; Rà soát, xem xét các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao nhiệm vụ nhằm đảm bảo đáp ứng được công tác quản lý trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ quy hoạch; Lập Báo cáo tiếp thu, giải trình bằng văn bản của các bộ, cơ quan ngang Bộ, chuyên gia, ý kiến tham gia của các đại biểu; Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch. Chịu trách nhiệm về tính chính xác về nội dung, thông tin, số liệu trong Báo cáo Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu, Báo cáo ĐMC và hệ thống bản đồ, cơ sở dữ liệu trong Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng để tỉnh Bạc Liêu hoạch định đường hướng, điều hành và quản lý mọi hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ tới, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khắc phục các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và hướng đến bền vững./.

Theo Tùng Linh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn